نیش و نوش

اطلاعات کامل در مورد زنبور عسل و عسل درمانی
پنج‌شنبه 4 فروردین‌ماه سال 1390

علت تغذیه مصنوعی زنبور با شربت آب وشکر چیست ؟

علت تغذیه مصنوعی زنبور با شربت آب وشکر چیست؟

چرا زنبورداران به زنبور شربت آب وشکر میدهند ؟ سوالی است به جا و جا دارد جهت روشن شدن مطلب به آن پرداخته شود .
 اکثر کسانی که شناخت کافی از عسل ندارند فکر میکنند که محلول آب وشکری که زنبورداران به زنبور می دهند صرفا جهت تولید عسل است در صورتی که کاملا در اشتباهند البته سودجویانی هستند که از این طریق کسب درآمد می کنند ولی نباید آنرا به حساب زنبورداران گذاشت .
باید توجه داشت که زنبور عسل مانند سایر جانداران (در صورت عدم وجود شهد در طبیعت ) نیاز به تغذیه مصنوعی دارد واین مسئله ای است طبیعی . به عنوان مثا ل گوسفندی که در فصل بهار وتابستان از بهترین علف های کوه ودشت استفاده آیا درزمستان  هم می تواند از نعمت چنین علفهایی برخوردار باشد ؟ مسلما خیر باید به کمک او شتافت و نیازهای غذایی او را برطرف ساخت. زنبور عسل نیز مانند دام می باشد. زمانی که خود مشغول جمع آوری عسل است نه تنها به شربت آب و شکر توجهی نکرده بلکه اگر عسل هم در اختیار او قرار داده شود با بی اعتنایی از کنار آن میگذرد . تنها در مواقع ضروری است که تغذیه مصنوعی به کمک اوشتافته وکمبودها یش را جبران نماید.

بطور کلی تغذیه مصنوعی زنبور عسل به دو علت انجام می گیرد:
الف:تحریک  تخم ریزی ملکه وجبران نمودن نیازهای غذایی کندو در بهار به منظور افزایش جمیعت کندو قبل از کوچ وهمچنین قبل از شروع تولید شهد از طبیعت .
ب-تحریک مجدد تخمگذاری ملکه در صورت محدود شدن تخم ریزی
وبلاگکد ماوس