نیش و نوش

اطلاعات کامل در مورد زنبور عسل و عسل درمانی
جمعه 5 فروردین‌ماه سال 1390

گونه های مختلف زنبور عسل و طبقه بندی آنها

گونه های مختلف زنبور عسل و طبقه بندی آنها:
زنبور عسل به ان دسته از زنبورها اطلاق میشود که به حالت اجتماعی زندگی کرده نوزادان خود را پس از تفریخ از تخم با گرده و نوش گلها پرورش می دهند و تا موقعی که به صورت حشره کامل در ایند از انها نگهداری می کنند.زنبور عسل از نظر رده بندی جزء شاخه بند پایان،زیر شاخه تراشه داران،ردی یا کلاس حشرات،زیر رده بالداران،گروه حشرات با دگردیسی کامل،راسته بالغشائیان،زیر راسته نیش داران،بالاخانواده اپوئیده،زیر تیره اپینه و جنس اپیس یا زنبور میباشد.در حال حاضر چهار گونه مختلف از جنس زنبور یا اپیس در دنیا شناخته شده است.
1- زنبور عسل معمولی(apis mellifera)
این گونه در اکثر نقاط دنیا انتشار دارد.این گونه زنبور عسل از متدائلترین انواع زنبورعسل بوده و به علت بهره فراوان و در عین حال سهولت پرورش بیشتر از انواع دیگر مورد توجه میباشد.این نژاد در حال حاضر به جزء مناطق قطبی و بعضی از انواع نواحی استوائی در تمام سطح جهان پراکنده است.فرمول کروموزمی این نژادn=16 میباشد.2-  زنبورعسل هندی یا سرانا (apis indica or apis cerana)
شباهت زیادی به زنبور عسل معمولی دارد ولی از ان کمی کوچکتر است.این گونه بومی کشورهای اسیایی بوده و در کندو نگهداری میشوند.این زنبور دارای شانه های مومی کوچکتر استو سلولهای ان نیز نسبت به سلولهای اپیس ملیفرا کوچکتر است.این گونه به علت بهره کم و متعرض بودن کمتر مورد توجه می باشد. فرمول کروموزمی این نژادn=16 میباشد.
3- زنبور عسل ریز(apis flora)
کوچکترین گونه زنبور عسل می باشد که انتشار ان از غرب کره زمین از عمان و جنوب ایران شروع شده و تا شرق کره زمین یعنی اندونزی گسترش دارد.این حشره در استانهای خوزستان،بوشهر،فارس،هرمزگا ن،سیستان و در جنوب کردستان مباشند.این نژاد از تاریکی گریزان بوده و کلنی را در محیط باز مستقر میکند.زنبور عسل ریز یکی از مهمترین حشرات کرده افشان در قسمت جنوبی کشور می باشد. فرمول کروموزمی این نژادn=8 میباشد.
4- زنبور عسل درشت(apis dorsata)
این گونه معروف به زنبور صخره بوده و کاملا وحشی است. در هوای ازاد و در شکاف صخره ها در کوهستانها لانه می کند.این نژاد اندامی درشت داشته و فقط یک شان می سازد.این گونه در مناطق حاره و در اسیای جنوبی،اندونزی و فیلیپین فراوان است و قابلیت پرورش در کندو را ندارد. فرمول کروموزمی این نژادn=8 میباشد.
اندازه طول زبان یا خرطوم زنبورعسل
طول زبان یا خرطوم زنبورعسل در نژادهای گوناگون متفاوت است و معیارهای اصلی تشخیص نژادها به شمار می رود.طول زبان در نژادهای زنبورعسل بر عملکرد انها از نظر تولید عسل تاثیر می گذارد.زیرا نژادهایی که طول زبان انها بیشتر است امکان استفاده از گلهای متنوع را دارند.به این سبب طویل بودن زبان یکی از خصوصیات برتر نژادی محسوب می شود.

طول زبان در نژادهای مختلف زنبورعسل

زنبورعسل نژاد سیاه اروپایی
4/6-7/5 میلیمتر

زنبورعسل نژاد ایتالیایی
6/6-3/6 میلیمتر

زنبورعسل نژاد کارنیولان یا بالکانی
8/6-4/6 میلیمتر

زنبورعسل نژاد قفقازی
2/7 میلیمتر که طویلترین می باشد

زنبورعسل نژاد ایرانی
28/6-34/6 میلیمتر

اندازه جثه و قسمتهای گوناگون زنبورعسل:

اندازه جثه نژادهای گوناگون زنبورعسل با هم تفاوت دارد و اندازه قسمتهای بدن انها(مانند طول خرطوم وعرض بدن،پاها،بالها،خرطوم و...)نیز متفاوت و در تشخیص و شناسایی نژادها حائز اهمت بسیار است.اندازه سلولهای شان زنبورعسل نیزمتناسب با کوچکی و بزرگی جثه نژاد ممکن است کوچکتر یا بزرگتر باشد.به طور کلی در جریان تکامل این حشره تغیرات بدن به صورتی است که امکان بهره برداری هر چه بیشتر از گلهای منطقه جغرافیایی فراهم اید.به این سبب به نظر می اید نژادهای بهتر به طور نسبی جثه کوچکتر و پاها بالها و خرطوم بلندتری دارند.

نژاد قفقازی(apis.m.caucasica gorabachear)
اصل این نژاد از دره قفقاز مرکزی است.
مشخصات ظاهری:  از نظر اندازه و رنگ بدن بسیار شبیه به زنبور کارنیولان میباشد.رنگ کیتینی ان تیره و اغلب دارای لکه های قهوه ای روی حلقه اول شکم است.موهای پشت سینه حشرات نر سیاه رنگ است و زبان بسیار بلندی (7/2میلیمتری)دارند.
رفتار: زنبورهای این نژاد در کندو بسیار ارام و بی ازارند.قدرت بچه دهی انها نسبتا ضعیف است و یکی از خصوصیات بارز این نژاد مصرف زیاد بره موم است.این نژاد به بیماری نوزما حساس می باشند.سرپوش سلولهای عسل این نژاد تیره و صلف می باشد و علاقه زیادی به غارت دارند.دارای خصوصیات جالب توجه از نظر زنبورداری است از این رو در اصلاح نژاد و دورگ گیری اهمیت فراوانی دارد.
زنبورعسل دورگ میدنایت(midnite)
این دو رگ را ادام در اثر تلاقی بین سویه ها یا لاین های نژاد زنبورعسل قفقازی به دست اورده است.از خصوصیات این دورگ ،رنگ بدن،تولید جمعیت خیلی زیاد،رفتار بچه دهی کم،ارام بودن،مقاوم در مقابل جرب واروا و جرب تراشه ای(tracheal mite)و فعالیت خوب در اب و هوای سرد کوهستانی است.تولید عسل ان نسبتا خوب و عیب ان مصرف زیاد بره موم است.

زنبورعسل نوترکیب بوک فست(bukfast)

ادام این نژاد را ساخته است.ابتدا این زنبورعسل از تلاقی زنبورعسل ایتالیایی و زنبورعسل سیاه(قدیمی)انگلستان تولید شد و سپس نژادهای سیاه فرانسه و سایر نژادها((سایر نژادها به ترتیبcecropia از یونان،anatolicaاز مرکز اناتولی،macedonicaاز شمال یونان،sahariensisاز مراکش و monticolaاز شرق افریقا هستند که از سال 1920تا1990 ترکیب شده اند))از جمله نژاد اناتولی با ان ترکیب شده اند.این زنبور از نظر بچه دهی کم،رفتار نه چندان ارام،مصرف بره موم کم،تولید عسل خوب،رشد بهاره کند،زمستان گذرانی خوب و نسبت به برخی از بیماری ها مقاوم و به طور کلی مناسب مناطقی با زمستانهای سرد و طولانی است.

زنبورعسل دورگ استارلاین (starline)
این زنبور را از کالG.H.Cale از تلاقی لاینهای انتخابی از زنبورعسل نژاد ایتالیایی(در امریکای شمالی)به دست اورد.خصوصیات این دو رگ یکنواختی رنگ بدن(رنگ زرد)،تولید عسل خوب،رشد بهاره سریع کلنی،بیشتر بودن قدرت ادامه حیات نوزادان در مقایسه با والدین،ارام بودن،مصرف بره موم،رفتار بچه دهی متوسط و زمستان گذرانی خوب است.فعالیت ان در اب و هوای گرم و دارای پوشش گیاهی مناسب خوب است.

نژاد ایتالیائی(apis.m.lingustica)
موطن اصلی این نژاد حدود ونیز و جزیره سیسیل در ایتالیاست.سهولت پرورش و سرعت تکثیر این نژاد باعث گردیده که تعداد زیادی از ملکه های این نژاد به اقصی نقاط جهان راه یابند.
مشخصات ضاهری:زنبورهای این نژاد به رنگ زرد روشن و تیره می باشند. شکمی باریک و زبانی نسبتا بلند دارند(3/6-6/6میلیمتر).در روی بندهای شکم در گروهی سه نوار زردرنگ و در گروه دیگرپنج نوار زرد رنگ وجود دارد و به زنبورعسل طلائی مشهورند.موهای بدن زنبورهای نر این نژاد زردرنگ میباشد.
رفتار:زنبورهای ارامی هستند.قدرت تولید مثل انها بسیارزیاد است.تکثیرشان از اول بهار شروع میشود و بدون توجه به فراوانی شهد و گرده قسمت زیادی از شانها را به پرورش نوزادان اختصاص میدهند.قدرت بچه کردن انها ضعیف است.طالب زمستانهای کوتاه و ملایم و تابستانهای طولانی و نسبتا خشک است.پوششحجره های پر از عسل نازک و شفاف است و از این نظر منظره قابهای عسل بسیار زیباست.در مقابل بیماری لوک امریکاوی مقاوم میباشد.از نقاط ضعف این نژاد غارت کندوهای دیگر است.
نژاد زنبورعسل تیره اروپائی(apis.m. mellifera)
این نژاد در اصل از نواحی شمال و غرب سلسله جبال الپ و روسیه مرکزی ب سایرنقاط جهان راه یافته است.در حال حاضر نژاد خالص ان در بعضی از نقاط اسپانیا فرانسه پرتقال لهستان و روسیه یافت میشود.
مشخصات ظاهری:زنبورهایی درشت با زبان کوتاه(4/6-7/5میلیمتر)شکم نسبتا پهن و رنگ کاملا سیاه هستند.گاهی ممکن است لکه های کوچک زرد روی قسمت پشتی حلقه های دوم و سوم شکم انها دیده شود.ولی هرگز نوارهای زرد روی شکمشان دیده نمی شود.موی پشت سینه در حشرات نر قهوه ای تیره یا سیاه است.
رفتار:در فضای باز معمولا ناراحت و عصبانی می باشند.به طور مداوم و به سرعت از کندو دور و به ان نزدیک میشوند ولی کمتر به کندوهای دیگر حمله میکنند.این زنبورها نسبت به بیماری لوک و افت پروانه موم حساسیت مخصوصی دارند.
نژادهای هیبرید یا تلاقی یافته

زنبور هیبرید استارلاین(star-line)از تلقیح بین افراد انتخابی زنبور ایتالیایی حاصل شده است.رنگ ان زرد بوده و تولید عسل زیاد،ارام بودن و فعالیت در اب و هوای معتدل از خصوصیات ویژه ان به شمار می ایند.

از زنبورهای هیبرید دیگر میتوان میدنایت(midnite)را نام برد که از تلاقی نژاد قفقازی با کارنیولان حاصل شده است.

خصوصیات هیبرید میدنایت عبارتند از:

رنگ بدن سیاه،تولید جمعیت بسیار زیاد،ارام بودن و فعالیت خوب در اب و هوای سرد.

وبلاگکد ماوس