نیش و نوش

اطلاعات کامل در مورد زنبور عسل و عسل درمانی
چهارشنبه 10 فروردین‌ماه سال 1390

فاکتورهای تشدید و کاهش مسمومیت زنبوران عسل :

فاکتورهای  تشدید و کاهش مسمومیت زنبوران عسل موثرند عبارتند از:
۱ ـ سمپاشی روی گیاهان گلدار
2 ـ مدت باقی ماندن سموم روی گلها و درختان
3 ـ درجه حرارت هوا
4 ـ سمپاشی در زمان اوج فعالیت زنبوران
5 ـ فرمولاسیون سم
6 ـ میزان جمعیت و قدرت کلنی
7 ـ فاصله کلنی تا محل سمپاشی در مزرعه
8 ـ تعداد پرواز گردشی زنبوران
9 ـ نوع انتخابی بودن سم
10 ـ روش استعمال سم

راهکارهای کاهش خطرات مسمومیت در زنبوران عسل عبارتند از:
1 ـ انتخاب محل کم خطر برای استقرار زنبورستان
2 ـ استفاده از برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی
3 ـ نگه داشتن زنبوران در درون کندو در زمان سمپاشی
4 ـ جابجایی کندو ها به محلی امن
5 ـ کمک به کلنی های مسموم شده ( تغذیه با گرده یا جانشین گرده، شربت شکر، تهیه آب سالم، افزودن زنبوران بالغ یا نوزاد، ادغام کلنی های ضعیف، حفاظت کلنی ها در برابر سرما و گرما)
7 ـ استفاده از راههای کم خطر مصرف سموم (تزریق سموم سیستمیک در خاک، سمپاشی زمینی به جای سمپاشی هوایی)
8 ـ استفاده از فرمولاسیون کم خطر (گرانولها)
9 ـ سمپاشی در اواخرروز در هنگام غروب
10 ـ حذف علف های هرز گلدار زیر درختان میوه در زمان سمپاشی باغات
11 ـ استفاده از سموم انتخابی و برنامه های مدیریت تلفیقی آفات
12 ـ ذخیره نمودن سموم در محل هایی خارج از دسترس زنبوران
13 ـ سمپاشی در هنگام نیاز و در صورت رسیدن جمعیت آفت به آستانه زیان اقتصادی
وبلاگکد ماوس