نیش و نوش

اطلاعات کامل در مورد زنبور عسل و عسل درمانی
جمعه 5 فروردین‌ماه سال 1390

غارت عسل کندوهای ضعیف و راههای مبارزه با آن

غارت عسل کندوهای ضعیف و راههای مبارزه با آن:
غارت در همۀ ماه­های سال وجود دارد اما در ماه­هایی که در طبیعت شهد کافی نیست (اواخر مرداد، شهریور و مهر)  و  در نقاطی که  مشکل  شهد دارد شدت می­گیرد. در بعضی از نژادها غارت بیشتر رخ می­دهد، زنبورهای بیکار و سرگردان مرتب چه داخل زنبورستان خود و چه زنبورستان­های اطراف به دنبال شهد و عسل می­گردند به محض پیدا کردن امکان (مثل کندوی ضعیف یا عسل زیاد) تمام زنبورهایشان را خبر کرده و دسته جمعی به حمله برای ، غارت جمعیت ضعیف می­پردازند و تا آخرین قطره عسل آن را برمی­دارند به طوری که اگر زنبوردار به کمک جمعت ضعیف نرسد، جمعیت ضعیف از دست رفته و از گرسنگی می­میرد. در جریان غارت تعداد زیادی از زنبورهای دو طرف از بین می­روند.
راه مبارزه با غارت:
1)  از باز کردن سر کندوها حتی­الامکان اجتناب نموده به خصوص در فصل شهد آوری.
2)  تغذیه را فقط عصرها و قبل از غروب آفتاب به آنها داد.
3)  سوراخ پرواز را باید خیلی کوچک کرد به­طوری که ازآن بیش سه زنبور در آن­واحد نتوانند عبور کنند. 
4)  از ریختن عسل یا شان ­های شکسته در نزدیکی کندوها پرهیز کرد.

 
وبلاگکد ماوس