نیش و نوش

اطلاعات کامل در مورد زنبور عسل و عسل درمانی
جمعه 19 فروردین‌ماه سال 1390

عوامل تشدید پدیده بچه دهی عبارتند از:

عوامل تشدید پدیده بچه دهی عبارتند از:

  1- پیر بودن ملکه:
زنبوران برای اینکه ملکه جوان را جایگزین ملکه قبلی کنند شروع به شاخون زدن میکنند در نتیجه سبب عوض شدن ملکه پیر می شوند.

 2- عوامل ژنتیکی:
 برخی زنبوران بخاطر مسائل ژنتیکی ذاتا مایل به این امرهستند.

 3- کمبود فضا و فراوانی جمعیت:
 برای ایجاد فضای بیشتر و کاهش جمعیت اقدام به بچه دهی می کنند.

 4- قرارگرفتن کندو زیر آفتاب سوزان:
 برای رهایی از گرمای بیش از حد اقدام به تغییر محل کلنی می کنند.

 5- کمبود جا برای تخم ریزی ملکه:
 در مواقعی که جریان شهد بیش از حد باشد،فضای اختصاصی برای تخم ریزی را نیز با شهد و عسل، پر می کنند و جا برای تخم ریزی ملکه از بین می رود
وبلاگکد ماوس