نیش و نوش

اطلاعات کامل در مورد زنبور عسل و عسل درمانی
جمعه 5 فروردین‌ماه سال 1390

روشهای گرفتن بچه کندو از درخت دیوار و...

روشهای گرفتن بچه کندواز درخت دیوار و...
کندوی اصلی که از انها بچه بیرون امده است در هر حال تعدادی  سلول ملکه و مقداری جمعیت برای خود نگه می دارد ولی به یک کندوی نسبتا ضعیف تبدیل خواهد شد.بچه های بیرون زده را باید به هر نحوی جمع اوری نموده ودر کندوی جدید مستقر کرده و به عنوان یک کلنی جدید از انها مراقبت کرد.با تتوجه به مکان خوشه زدن بچه زنبور روش جمع اوری ان فرق می کند.چون توده افراد بچه زنبور به علت زیاد خوردن عسل سنگین شده اند وخانه ندارند بسیار ارام بوده و خیلی کم نیش میزنند.معمولا وقتی  انها نیش می زنند که ضربه یا فشار بر انها  وارد بیاید.در غیر این صورت اصلا حالت تهاجمی و حمله به خود نمی گیرند.در نتیجه می توان انها را به راحتی با استفاده از یک برس نرم و یا با یک تکان ملایم از محل استقرار به درون محفظه ای منتقل کرد.

 1- گرفتن بچه کندو از درخت
ابتدا یک کندوی تمیز را با تعدادی حدود 5-4 قاب که شامل یک دیواره  اجدار و سه عدد  پوکه یا کادر با موم بافته شده به رنگ سفید متمایل به قهوه ای روشن فراهم میکنیم.علاوه بر یک قاب پر از عسل و گرده نیز در یک طرف کندو و مابین بقیه قاب ها گذاشته می شود.

ترتیب قرار گرفتن این کادرها به صورت زیر است:
از سمت بدنه ،  ابتدا یک پوکه  ،  بعد قاب عسل  و  گرده ، سپس یک عدد پوکه و بعد از آن یک کادر با  موم اجدار و در آخر نیز یک موم بافته یا پوکه گذاشته می شود.این روش آاماده سازی کندو معمولا برای گرفتن بچه زنبور طبیعی لازم است.
نحوه انتقال بچه به این کندو به شرح زیر است:
الف- اگر ارتفاع محل و جای قرار گرفتن بچه کندو به قدری باشد که بتوان با رفتن روی کندوی دیگر و یا چهار پایه و نردبان مطمئن کندوی اماده شده را به زیر خوشه بچه طبیعی رساند انجام کار خیلی راحت خواهد بود.اگر بچه کندو بر روی شاخه باریکی از درخت باشد با یک ضربه ناگهانی تمام زنبورها را به داخل کندو تکانده می شود.ولی اگر بچه کندو بر روی شاخه کلفت و یا تنه درخت خوشه بسته باشد وتکان دادن عملی نباشد کار انتقال به وسیله یک برس نرم و با احتیاط انجام شده و زنبورها در داخل کندو قرار می گیرند.
ب- چنانچه محل استقرار بچه کندو مرتفع باشد و دسترسی به آن و بردن کندوی آماده به آن نقطه ممکن نباشد در صورتی که شاخه باریک باشد ابتدا خوشه را در داخل یک کیسه نموده ودرب ان را با نخ می بندند و شاخه را با اره بریده و در زنبورستان بچه زنبور را به کندو منتقل می کنند.
 2- گرفتن بچه کندو از دیوار،تخته سنگ و تنه درخت:
گاهی محل استقرار بچه کندو طبیعی به صورت خوشه نبوده بلکه به صورت چسبیده بوده و قابل برس زدن و تکان دادن نیست.در چنین مواردی با استفاده از چند شان مومی زنبورها را بر روی کادرها هدایت کرده و انها را به کندو منتقل می کنند.همچنین اگرارتفاع محل قرار گرفتن بچه کندو زیاد باشد شان مومی را به چوب بلندی بسته و در روی توده زنبورها قرار می دهند.در این حالت زنبورها بر روی کادر مومدار جمع می شوند و می توان انها را به همان حالت به کندوی اماده انتقال داد.
3- استفاده از فرمون بچه گیری:
این روش در کشور ما رایج نیست ولی در برخی کشورها از ان برای جلب بچه کندو به داخل کندوی اماده استفاده می کنند.در مکزیک از این روش برای جمع اوری بچه کندوهای زنبور قاتل استفاده می شود.
((زنبور قاتل هیبریدی از نژادهای افریقایی با زنبورهای امریکای جنوبی است که بسیار نیش زن و کشنده است.))
4- بعضی از زنبورداران با پاشیدن شربت بر روی یک دسته شاخ و برگ درخت و قرار دادن ان در مجاورت با خوشه بچه کندو انها را به کندوی اماده منتقل می کنند.زنبورها معمولا برای خوردن شربت در اطراف ان جمع می شوند.البته عده ای معتقدند بچه کندوی طبیعی از عسل و شربت تنفر دارد زیرا که عسلدان انها پر است.شخصی که بچه کندوی طبیعی را میگیرد باید بداند که لازم نیست تمام زنبورها را در داخل کندو هدایت کندوهمین قدر که ملکه و بخش اعظم زنبورها منتقل شدند بقیه هم به سمت کندو امده و جایشان را پیدا می کنند.البته باید کندو را چند ساعت زیر جایگاه اولیه خوشه و یا در نزدیکی ان قرار داد تا باقیمانده زنبورها نیز داخل کندو شوند و سپس کندو را به جای اصلی ان منتقل نمود.
وبلاگکد ماوس