نیش و نوش

اطلاعات کامل در مورد زنبور عسل و عسل درمانی
پنج‌شنبه 4 فروردین‌ماه سال 1390

عسل طبیعی و مصنوعی و عقاید نادرست :

عسل طبیعی و مصنوعی  و عقاید  نادرست :

این عقیده غلط است که میگویند: عسل طبیعی رس نمیکند و شکرک نمیزند
این عقیده غلط است که میگویند: عسل خوب، خالص و طبیعی فقط به رنگ کهربایی تیره است.
این عقیده غلط است که میگویند: عسل طبیعی سفت بوده و باید کش بیاد.
این عقیده غلط است که میگویند:اگر عسل طبیعی 24 ساعت در یخچال گذاشته شود نباید شکرک بزند.
این عقیده غلط است که میگویند: اگر قاشقی از عسل طبیعی برداشته شود لزوما باید باریکه ای ممتد باشد و قطع نشود.
این عقیده غلط است که میگویند:
کبریت گرفتن کنار عسل، ریختن چند قطره روی روزنامه، ریختن چند قطره برای مورچه و .... راه تشخیص عسل طبیعی از عسل تقلبی است.
وبلاگکد ماوس