نیش و نوش

اطلاعات کامل در مورد زنبور عسل و عسل درمانی
پنج‌شنبه 4 فروردین‌ماه سال 1390

راههای جلوگیری تخمیر در عسل

راههای جلوگیری تخمیر در عسل
1 – برای جلوگیری تخمیر در عسل می توان از حرارت ( غیر مستقیم ) جهت از بین بردن قارچ عامل تخمیر عسل استفاده کرد . این قارچ در حرارت 63 درجه سانتی گراد به مدت 7 دقیقه در 69 درجه سانتی گراد به مدت یک دقیقه و در 71 درجه سانتی گراد بلافاصله کشته می شوند .
2 – افزودن مواد شیمیایی مانند بنزوات سیدیم به نسبت 0/025 درصد نیز از خطر تخمیر عسل جلوگیری می کند ؛ ولی با توجه به اینکه مهمترین خصوصیات عسل برای مصرف انسان خالص و طبیعی بودن آن می باشد به هیچ وجه این روش توصیه نمی شود .
3 – عسل های شان نیز حاوی مخمر می باشد . برای جلوگیری از تخمیر عسل شان باید رطوبت اضافی عسل را حذف نمود . می توان این عمل را با قرار دادن شانها در اطاق گرم مجهز به رطوبت گیر انجان داد
وبلاگکد ماوس